Bc. Barbora Křížová

Bachelor's thesis

Romská menšina v České republice a její integrace do majoritní společnosti

The Roma Minority in the Czech Republic and its integration into majority society
Abstract:
Bakalářská práce popisuje historii Romů od jejich původního života na území Indie až do současnosti. Další kapitoly pojednávají o tradičním životě, hodnotách a struktuře romské komunity. V práci naleznete i výzkum, který ukazuje pohled majority na minoritu a naopak.
Abstract:
The bachelor describes the history of the Roma from their original life in India until now. Other chapters deal with the traditional life, values and structure of the Roma's community. In the bachelor you can find practical part, which shows majorita's opinion on the minority and vice versa.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2016
  • Supervisor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
  • Reader: Mgr. Zdeněk Hons

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta