Yann Alexis Schafeitel

Diplomová práce

Climate change and bottom-up pressure on agenda-setting

Climate change and bottom-up pressure on agenda-setting
Anotace:
V srpnu roku 2018 začala dívka jménem Greta Thunberg se školní stávkou pro klima. Posléze ji v jejich činech následoval celý svět. Všechny tyto děti stávkující pro ochranu své budoucnosti byly silně medializovány po celém světě. Cílem této práce je prozkoumat, zda-li výše zmíněná mobilizace mladých lidí měla nějaký efekt v politice jejich vlastí. S přihlédnutím na zvyšující se počet volených zelených …více
Abstract:
In August 2018, a girl called Greta Thunberg started a school strike in favour of the climate, she was then followed worldwide in her actions, those children, striking to protect their future were highly mediatised. The goal of this thesis is to see if their mobilisation ended up having an effect or not on the politicians of their countries. With an increase in the numbers of elected green parties …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Public and Social Policy and Human Resources / Social Policy and Employment Policy