Bc. Martin PŘÍHODA

Diplomová práce

Realizace ergonomické analýzy s možností implementace Motion Capture dat

Realisation of ergonomics analysis with possibility of implemetation of the Motion Capture data
Anotace:
Tato práce se zabývá ergonomickou analýzou, rozborem jejích metod a implementaci vhodné metody ve vývojovém prostředí Unity 3D s použitím zařízení MS Kinect jako vstupního snímače.
Abstract:
This work investigates the ergonomics analysis, check out the methods a implementation of the applicable method to the Unity 3D framework using MS Kinect device as a input sensor.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Hořejší, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŘÍHODA, Martin. Realizace ergonomické analýzy s možností implementace Motion Capture dat. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/