Theses 

Teaching and Learning for Democratic Citizenship in Czech School System and a Comparison with Danish School System – Bc. Klára Žilková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Klára Žilková

Bachelor's thesis

Teaching and Learning for Democratic Citizenship in Czech School System and a Comparison with Danish School System

Teaching and Learning for Democratic Citizenship in Czech School System and a Comparison with Danish School System

Anotácia: Cílem této bakalářské práce je analyzovat přístup a využívání demokratických principů v Dánském školství a porovnat to s přístupem a využíváním demokratických principů v Českém školství. Jako výstup tohoto srovnání jsou v práci uvedeny návrhy na možné vylepšení českého školství, aby bylo více demokratické. Práce se zabývá demokracií z pohledu tří různých perspektiv. Výzkum byl zrealizován v rámci studia národních kurikul těchto zemí a rozhovory s učiteli.

Abstract: The purpose of this bachelor thesis is to analyze the approach and usage of democratic principles in the Danish educational system and compare it with the approach and usage of democratic principles in the Czech educational system. As an outcome of this comparison are listed several proposals for improvement of education in Czech in order to be more democratic. Thesis deals with democracy from three different perspectives. The research was implemented within the study of national curricula of these countries and interviews with teachers.

Keywords: Demokracie, demokratické principy, spolupráce, participace, školství, Dánsko, Česká republika, kurikulum, vzdělávání Democracy, democratic principles, cooperation, participation, educational system, Denmark, Czech Republic, curriculum, education

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedúci: M.A. Michael George

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 10. 12. 2018 03:14, 50. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz