Michaela Bartošová

Bakalářská práce

Městská krajina ve fotografiích Martina Vybírala

Urban landscape in Martin Vybíral's photography
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá životem a dílem fotografa Martina Vybírala. Dílo tohoto autora odborné veřejnosti není neznámé. Patří mezi přední osobnosti české fotografie. Fotografie tohoto autora můžeme nalézt v mnoha odborných publikacích a časopisech. Autor se ve své tvorbě zabývá především městskou krajinou a předměty, které jsou součástí této krajiny. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí …více
Abstract:
The thesis focuses on the life and work of the photographer Martin Vybíral. The production of this artist is not known to academic audience. Vybíral is among the most prominent representatives of the Czech photography. We can find his photographs in many specialized publications. The artist’s work focuses mainly on urban landscape and thematically related objects. The thesis is divided into two main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia