Martina PICKOVÁ

Bakalářská práce

Klientský přístup zaměstnanců finančního úřadu k veřejnosti

Klient access of tax office establishment to public
Anotace:
Cílem bakalářské práce "Klientský přístup zaměstnanců finančního úřadu k veřejnosti" je analyzovat přístup organizace veřejné správy ke svým klientům. V teoretické části seznamuje s historií a součastností správy daní v České republice. Praktická část je zaměřena na klientský přístup, jeho popis, analýzu a interpretaci, tak jak je v současné době uplatňován v územní působnosti Finančního ředitelství …více
Abstract:
The object of the bacheloŕ s work The cliental approach of emploees of the Financial Office to the public is to analyse the approach of the organisation of public administration to their cleints. In its theoretical part it informs about the history and the prezent of the administration of taxes in the Czech Republic. Its practical part is aimed to the cliental approach, its description, analysis and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2010
Zveřejnit od: 19. 3. 2010
Identifikátor: 15471

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 4. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Eliška Novotná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PICKOVÁ, Martina. Klientský přístup zaměstnanců finančního úřadu k veřejnosti. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 3. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.