Bc. Radek Holomčík

Diplomová práce

Strategie rozvoje kultury města Strážnice

Development Strategy of Culture of Strážnice
Anotace:
Magisterská diplomová práce „Strategie rozvoje kultury města Strážnice“ zkoumá možnosti rozvoje kultury města Strážnice a nabízí praktickou návrhovou část. Návrhy vycházejí jednak z analýzy stavu kultury ve městě a také ze současných trendů v oblasti marketingu a financování umění a kultury, vzájemné spolupráce měst i spolupráce s neziskovým sektorem a cestovního ruchu. Praktická část práce je návrhem …více
Abstract:
Master thesis “Development Strategy of Culture of Strážnice” explores the possibilities of the development of culture of Strážnice. And it opens some suggestion in practical part. On one side the suggestions are based on the deep analysis of culture in the city. On the other side the suggestions take care of mutual cooperation between municipal, NGO sector and tourism. The actual trends in marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta