Adam ZEINER

Bakalářská práce

Selekce homozygotních mutantních linií Arabidopsis thaliana s T-DNA inzercí v genech SPL1 a SPL7 a příprava expresních vektorů pro kvasinkový dvouhybridní systém

Selection of Arabidopsis thaliana homozygous mutant lines with T-DNA insertion in the SPL1 and SPL7 genes and preparation of expression vectors for the yeast two-hybrid system
Anotace:
SQUAMOSA promoter-binding protein-like proteiny jsou transkripční faktory, které jsou významné pro regulaci různých vývojových procesů rostlin. Regulují také expresi některých izoforem superoxid dismutas. Superoxid dismutasy jsou klíčové antioxidační enzymy, které jsou důležité pro odbourání kyslíkových radikálů. Jelikož aktivita některých superoxid dismutas je zprostředkována mitogen aktivovanými …více
Abstract:
SQUAMOSA promoter-binding protein-like proteins are transcription factors important for regulation of various developmental processes in plants. They are also known to regulate the transcription of some superoxide dismutase isoforms. Superoxide dismutases are key antioxidant enzymes important for the removal of reactive oxygen species. Since the activity of some superoxide dismutases is mediated by …více
 

Klíčová slova

SPL MAPK ROS oxidační stres SOD FSD1
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEINER, Adam. Selekce homozygotních mutantních linií Arabidopsis thaliana s T-DNA inzercí v genech SPL1 a SPL7 a příprava expresních vektorů pro kvasinkový dvouhybridní systém. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Molekulární a buněčná biologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses vksq04 vksq04/2
17. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
17. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.