Bc. Petra Tišlerová

Bakalářská práce

Firemní a manažerská etika jako systém řízení a zdroj konkurenceschopnosti

Corporate and business ethics as a management system and a source of competitiveness
Anotace:
Obsahem bakalářské práce je zkoumání začlenění firemní a manažerské etiky do systému řízení podniku a zjištění jejího vlivu na konkurenceschopnost podniku v daném odvětví.
Abstract:
The content of the thesis is to investigate the integration of corporate and managerial ethics in business management system and determine its impact on competitiveness.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní