Bc. Petra Tišlerová

Bachelor's thesis

Firemní a manažerská etika jako systém řízení a zdroj konkurenceschopnosti

Corporate and business ethics as a management system and a source of competitiveness
Abstract:
Obsahem bakalářské práce je zkoumání začlenění firemní a manažerské etiky do systému řízení podniku a zjištění jejího vlivu na konkurenceschopnost podniku v daném odvětví.
Abstract:
The content of the thesis is to investigate the integration of corporate and managerial ethics in business management system and determine its impact on competitiveness.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Reader: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní