Eva Sedlaříková

Bachelor's thesis

Stanovení obsahu silic pomocí infračervené (FT-NIR) spektroskopie

Determination of essential oil content by infrared (FT-NIR) spectroscopy
Anotácia:
Bakalářská práce se v literární části věnuje použití kmínu kořenného jako koření, dále je zde popsán samotný kmín kořenný (Carum carvi L.), silice a vybrané metody ke stanovení obsahu silic. V experimentální části se práce věnuje stanovení čistoty, obsahu sušiny a hmotnosti tisíce semen u kmínu kořenného, dále stanovení silic a jejich složení. Při stanovení silic v kmínu kořenném se sleduje především …viac
Abstract:
The bachelor thesis is devoted to the use of caraway root as a spice in the literature part, then the caraway itself (Carum carvi L.), essential oils and selected methods for the determination of essential oil content are described. The experimental part of the thesis deals with the determination of purity, dry matter content and weight per thousand seeds of caraway, as well as the determination …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2022
  • Vedúci: Ing. Helena Pluháčková, Ph.D.
  • Oponent: Alena Saláková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Bachelor programme / odbor:
Chemistry and Food Technology / Food Technology