Kristína KLEMANOVÁ

Bakalářská práce

Magický realizmus slovenského filmu (Leopold Lahola - Sladký čas Kalimagdory, ČSSR/Slovensko 1968 a Nevesta hôľ, Martin Ťapák, ČSSR/Slovensko 1971)

Magical realism in Slovak films (Leopold Lahola - Sladký čas Kalimagdory, ČSSR/Slovakia 1968 a Nevesta hôľ, Martin Ťapák, ČSSR/Slovakia 1971)
Anotace:
Bakalárska diplomová práca nazerá na problematiku/otázky určovania filmového žánru, opisuje/popisuje vznik a vývoj magického realizmu a definuje jeho prvky. Pracuje s filmami Sladký čas Kalimagdory (1968, ČSSR, Leopold Lahola) a Nevesta hôľ (1971, ČSSR, Martin Ťapák), ktoré začleňuje do historického, kultúrneho a spoločenského kontextu Československa v (rokoch) 1965-1975. Taktiež/tiež uvádza dobové …více
Abstract:
Bachelor diploma thesis looks at the questions of determining the film genre, describes the emergence and evolution of magical realism and defines its elements. The thesis works with movies Sweet Time of Kalimagdora (1968, ČSSR, Leopold Lahola) and The Bride of the Mountains (1971, ČSSR, Martin Ťapák), which are incorporated into historical, cultural and social context of Czechoslovakia in 1965-1975 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2013
Zveřejnit od: 10. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
 • Vedoucí: Doc. PhDr. Vladimír Suchánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLEMANOVÁ, Kristína. Magický realizmus slovenského filmu (Leopold Lahola - Sladký čas Kalimagdory, ČSSR/Slovensko 1968 a Nevesta hôľ, Martin Ťapák, ČSSR/Slovensko 1971). Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses vkucen vkucen/2
10. 4. 2013
Složky
Soubory
Marklová, E.
19. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.