Bc. Veronika Zaňková

Diplomová práce

The Passive Voice from a Semantico-Syntactic Perspective

The Passive Voice from a Semantico-Syntactic Perspective
Anotace:
Tato práce se zabývá sémanticko-syntaktickou analýzou trpného rodu v angličtině. Předmětem analýzy je část sbírky povídek a její český překlad. Cílem práce je zkoumat použití trpného rodu v angličtině a následné porovnání s použitím trpného rodu v češtině.
Abstract:
The thesis deals with the semantico-syntactic analysis of the passive voice in English. The subject of the analysis is a part of a collection of short stories and its Czech translation. The aim of the thesis is to study the usage of the passive voice in English, which is then compared to the passive voice usage in Czech.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura