Bc. Veronika Zaňková

Master's thesis

The Passive Voice from a Semantico-Syntactic Perspective

The Passive Voice from a Semantico-Syntactic Perspective
Abstract:
Tato práce se zabývá sémanticko-syntaktickou analýzou trpného rodu v angličtině. Předmětem analýzy je část sbírky povídek a její český překlad. Cílem práce je zkoumat použití trpného rodu v angličtině a následné porovnání s použitím trpného rodu v češtině.
Abstract:
The thesis deals with the semantico-syntactic analysis of the passive voice in English. The subject of the analysis is a part of a collection of short stories and its Czech translation. The aim of the thesis is to study the usage of the passive voice in English, which is then compared to the passive voice usage in Czech.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / English Language and Literature