Bc. Melina Timaeva

Master's thesis

Motivační nástroje a jejich vliv na pracovní výkon zaměstnanců v MSP

Motivational tools and their influence on employees' performance in SME
Abstract:
V diplomové práci je řešena problematika motivačních nástrojů v malých a středních podnicích situovaných v Rusku a České republice. Při zpracování vybraného tématu jsou shromažďovány a analyzovány dostupné informace o vybraných malých a středních podnicích a zároveň i o celkové situaci týkající se motivace a řízení lidí v Rusku a České republice. Na základě zhodnocení a analýzy získaných informací …more
Abstract:
The thesis is dealing with the issue of motivational tools in small and medium-sized enterprises. Research is investigating Russia and the Czech Republic and is aimed on employee motivation field. The selected topic is processed by collecting and analyzing available information on selected small and medium enterprises, and on the overall situation regarding motivation and people management in Russia …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: Ing. Mgr. Tomáš Hesterini

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní