Martina PROCHÁZKOVÁ

Bakalářská práce

Etický kodex zodpovědnosti

The Ethics Code of Responsibility
Anotace:
Ve své bakalářské práci vytvářím přehled etických kodexů profesí a autorit, jenž vytyčují morální hodnoty a chování u dětí na základních školách. Zabývám se nejen pravidly a povinnostmi platícími pro pedagogy, pracovníky v masových médiích a rodiče, ale také rozborem Etického kodexu Policie České republiky.
Abstract:
In my thesis I create overview of ethical codes of professions and authorities that outline the moral values and behavior among children in primary schools. I deal with not only the rules and obligations that are used by teachers, workers in the mass media and parents, but I also do the analysis of Ethics Code of the Police of the Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013
Zveřejnit od: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
 • Vedoucí: ThMgr. Dušan Špiner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKOVÁ, Martina. Etický kodex zodpovědnosti. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 16. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses vl2qgw vl2qgw/2
16. 4. 2013
Složky
Soubory
Marklová, E.
19. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.