René Ryman

Bakalářská práce

Křižovatka Sokolovská-Slavíkova-Ježkova v Ostravě-Porubě

Intersection Sokolovska-Slavikova-Jezkova in Ostrava-Poruba
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Křižovatka Sokolovská – Slavíkova – Ježkova“ je analyzovat bezpečnost této křižovatky v Ostravě – Porubě a navrhnout opatření na zvýšení plynulosti a bezpečnosti. První část bakalářské práce je věnována dopravně inženýrskému průzkumu včetně videoanalýzy konfliktních situací, ze kterých byly získány údaje o intenzitě dopravy, skladbě dopravních proudů, směrovém vedení dopravních …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis "The intersection Sokolovska - Slavíkova - Ježkova" is to analyze the safety of this intersection in Ostrava - Poruba and suggest some measures to increase the traffic flow and safety. The first part of the thesis deals with traffic engineering and monitoring, and icludes a video analysis of conflict situations, from which the data of traffic intensity, structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava