Bc. et Bc. Barbora Gřundělová, DiS.

Diplomová práce

Očekávání zaměstnavatelů v sociálních službách od pracovní pozice sociálního pracovníka vzhledem k profilu absolventů oboru sociální práce

The expectations of employers in social services toward graduated social workers considering the profiles of social work programmes at higher professional schools and universities
Anotace:
Diplomová práce se věnuje možným rozdílům mezi očekáváním zaměstnavatelů v sociálních službách vůči sociálním pracovníkům a profilem absolventů relevantních oborů vyšších odborných a vysokých škol. Cílem práce bylo zjistit, jaká jsou očekávání zaměstnavatelů a v čem se liší v porovnání s profilem absolventa sociální práce. Pro zhodnocení odlišností byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie. Analýza …více
Abstract:
This master's thesis deals with possible differences between expectations of employers in social service from social workers and a profile of graduates of relevant disciplines of higher professional schools and universities. The aim of the work is to find out expectations of employers and to determine differences between the expectation and profile of graduates. The qualitative research strategy was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje