Bc. Michal Stolárik

Master's thesis

A Mobile System Enabling Cloud Connectivity of IoT Devices in Smart Food Industry

A Mobile System Enabling Cloud Connectivity of IoT Devices in Smart Food Industry
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť, implementovať a vyhodnotiť mobilný systém umožňujúci prepojenie IoT zariadení s cloud systémom pre použitie v potravinárskom priemysle. Návrh systému pozostáva z všeobecnej architektúry, ktorá je následne overená implementáciou mobilnej aplikácie pre platformy Android a iOS. Aplikácia je zameraná na zabezpečenie obojsmerného prenosu dát medzi IoT zariadeniami …more
Abstract:
The aim of this thesis is to design, implement and evaluate a mobile system enabling the connectivity between IoT devices and cloud system for use in the smart food industry. The system's design consists of a general architecture, which is then validated by implementing a mobile application for Android and iOS platforms. The application is focused on ensuring bi-directional data transfer between IoT …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2021
  • Supervisor: RNDr. Josef Spurný
  • Reader: Mgr. Františka Romanovská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky