Petra Mahrová

Bakalářská práce

Měření stability optických zdrojů záření pro užtí v přenosu zvuku

Measuring of optical source stability in sound transfer application
Anotace:
V této práci je řešena problematika stability čtyř optických zdrojů záření a to žárovky, LED,LD a SLD. Tato stabilita se bude vztahovat na praktické využití pro přenos zvuku. Pro řešení takové problematiky je potřeba navrhnout měřící soustavu, poté měření v laboratoři realizovat, dále navrhnout metody zpracování a vyhodnocení naměřených dat a nakonec srovnat výsledné signály mezi sebou. Vlastní experiment …více
Abstract:
In this paper the problem of stability of four optics sources of radiation like light bulb, LED, LD and SLD is solved. This stability is applied to practical use for sound transmission. The solving of this problem includes some suggestion of sounding system, measurement realization in a lab, then suggestion of processing and evaluation methods of measuring data and finally comparing signals among each …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Miroslav Pech
  • Oponent: Pavel Pavlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Optika a optoelektronika