Jitka FOLTÝNOVÁ

Bakalářská práce

Zřízení komunitního centra v Brné v Ústí nad Labem

The establishment of a Community Center in Brná in Ústí nad Labem
Anotace:
Naše bakalářská práce se zabývá tématem zřízení komunitního centra v obci Brná, která je součástí města Ústí nad Labem. Celá práce je rozdělena do dvou částí: části teoretické a části praktické. V úvodu teoretické části se věnujeme rozboru několika základních pojmů, se kterými budeme v naší bakalářské práci pracovat. Následující dvě kapitoly blíže charakterizují dvě cílové skupiny, kterým je projekt …více
Abstract:
Our bachelor thesis deals with an establishment of community centre in Brna municipality, which is a part of city Usti nad Labem. The whole thesis is divided into two parts: theoretical and practical. In the introduction of this thesis we deal with analysis of a few basic concepts, which we work with in our bacheloror thesis. Following two chapters characterize more two of our target groups what is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Yvona Jungbauerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FOLTÝNOVÁ, Jitka. Zřízení komunitního centra v Brné v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp.