Mgr. Peter Fendek

Master's thesis

Webový informační systém pro podporu středoškolské studentské odborné činnosti

Web information system to support high school student professional activities
Abstract:
The main objective of the thesis is to devise, create and implement web information system for high school student professional activities support. using modern information and comunication technologies (ICT) including Web 2.0 technologies. At first a student will proceed an analysis of similar web portals and their ICTs, then depending to the analysis will devise his own information system including …more
Abstract:
Cílem diplomové práce je navrhnout, vytvořit a implementovat webový informační systém na podporu středoškolské studentské odborné činnosti s využitím současných informačních a komunikačních technologií (ICT) a prvků webu 2.0. Student nejprve provede analýzu podobných portálů na webu i analýzu v nich použitých webových ICT. Na základě této analýzy navrhne příslušný informační systém tak, aby zahrnoval …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2012
  • Supervisor: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Information Systems