Bc. Monika Jančovičová

Bachelor's thesis

The Influence of German on the English of a Slovak Native Speaker

The Influence of German on the English of a Slovak Native Speaker
Anotácia:
Cílem této práce je analýza toho, jak se vliv německého prostředí projevuje na přízvuku slovenkého rodilého mluvčího v angličtině. Po stručném úvodu do teorie zvuků těchto tří jazyků jsou uvedeny různé hypotézy. Ty jsou zkoumány na základě porovnávání přepisů nahrávek projevu tří různých mluvčích s modelovými transkripcemi v RP a GenAm.
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse how the influence of a German environment has manifested on a Slovak native speaker's accent in English. After a brief introduction to the theory of sounds of the three languages, different hypotheses are formed. They are investigated by comparing transcriptions of recordings of the speech of three different speakers with model transcriptions of RP and GenAm.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedúci: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivana Králiková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / English Language and Literature