Bc. Dana Čípková

Master's thesis

Jednotky SDH obce při plnění úkolů požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Volunteer Firefighters in Municipalities and their duties of Fire Protection and Population Protection
Anotácia:
Abstrakt Požární ochranu u nás tradičně zajišťovaly hasičské jednotky dobrovolné a profesionální. Systém jednotek požární ochrany se měnil a vyvíjel až do současnosti, kdy plošně pokrývá území celé České republiky. Jeho páteř představují jednotky HZS krajů, které jsou při své činnosti významně doplňovány a podporovány jednotkami SDH obce. V roce 2000 byl vytvořen Integrovaný záchranný systém jako nástroj …viac
Abstract:
Abstract The fire protection in The Czech Republic has always been provided by volunteer and professional units. The system of the units has been changing and developing until nowadays when the whole area of The Czech Republic is covered. The basis of the system is created by regional fire departments and significantly completed and supported by local volunteers. Local volunteer units became a basic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Ing. Jiří Jaroš
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta