Mgr. Eliška Janoušková, Ph.D.

Disertační práce

Dynamics of Telomeric Proteins

Dynamics of Telomeric Proteins
Anotace:
Dizertační práce je zaměřena na popis mechanismu jak telomerové proteiny udržují stabilitu genomu prostřednictvím ochrany konců chromozomů. Práce je rozdělena do dvou částí. Hlavní část dizertační práce se věnuje shelterinovým proteinům TRF2 (Telomeric Repeat binding Factor 2) a Rap1 (Repressor activator protein 1). Lidský proteinový komplex shelterin, složený z několika podjednotek, se selektivně …více
Abstract:
This thesis is focused on the description of molecular mechanisms how telomeric proteins maintain genome stability by protection of chromosome ends. The thesis is divided into two parts. The major part of this thesis is focused on shelterin proteins TRF2 (Telomeric Repeat binding Factor 2) and Rap1 (Repressor activator protein 1). Shelterin is multi-subunit human protein complex that selectively binds …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 12. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc., doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta