Bc. Lucie Olehlová

Diplomová práce

Obyvatelé vesnic tovačovského panství ve světle testamentů (rozbor knihy testamentů a pozůstalostních inventářů z let 1726 až 1762)

Inhabitants of Villages in the Tovačov Estate Revealed in their Testaments (An Analysis of the Book of Testaments and Inheritance Inventories, 1726 -1762)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá historií a územním vývojem panství Tovačov od jeho počátku do 20. století s největším důrazem na vývoj v 18. století. Práce je založena na analýze Knihy testamentů a pozůstalostních inventářů. Poté následuje podrobný rozbor samotných zápisů s důrazem na jejich obsahovou stránku a strukturu. Na základě těchto podkladů jsou vyvozovány závěry o jednotlivých aspektech života poddaných …více
Abstract:
Thesis is devoted to the history and development of Tovačov domain from its beginning to the 20th century. I mainly focused on the analysis of Book of Testaments and Estate Inventories and analysed the character of the records themselves. These are the main sources used for my work. In further analysis I focused my attention back to the people of Tovačov domain and their testamentary practise in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Olehlová, Lucie. Obyvatelé vesnic tovačovského panství ve světle testamentů (rozbor knihy testamentů a pozůstalostních inventářů z let 1726 až 1762). Pardubice, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická