Jana Melecká

Bakalářská práce

Marketingová analýza uvedení nového ekologicky šetrného výrobku na trh vyrobeného ze sběrového papíru.

Marketing analysis of launching new eco-friendly products made of recycled paper.
Anotace:
Práce se zabývá marketingovou analýzou uvedení nového ekologicky šetrného výrobku, vyrobeného ze sběrového papíru. Klade důraz na rostoucí význam ekologie a recyklace papíru. Práce obsahuje teoretická východiska dané problematiky, základní charakteristiku trhu s grafickými papíry a praktickou část, která se zabývá charakteristikou podniku, novým výrobkem a jeho pří-nosem pro zákazníka. Práce řeší konkurenci …více
Abstract:
The thesis deals with the marketing analysis of launching a new eco - friendly product, made of recycled paper. It emphasizes the growing importance of ecology and paper recycling. The thesis contains the theoretical background of the given issue, the basic characteristics of the graphic paper market and the practical part, which includes a characteristic of the company, the new product and its contribution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
  • Oponent: Petr Besta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.