Li Peng

Diplomová práce

Valuation of a Company in the Automotive Industry under the Risk Terms

Valuation of a Company in the Automotive Industry under the Risk Terms
Anotace:
The aim of this thesis is to estimate the probability distribution of the market value of BMW Group at the end of year 2014 through two – stage DCF method. There are five chapters in this thesis. The first chapter is the basic introduction of the whole thesis. Second chapter is the theoretical part, which include financial plan, regression analysis, Monte Carlo simulation, financial plan, sensitivity …více
Abstract:
The aim of this thesis is to estimate the probability distribution of the market value of BMW Group at the end of year 2014 through two – stage DCF method. There are five chapters in this thesis. The first chapter is the basic introduction of the whole thesis. Second chapter is the theoretical part, which include financial plan, regression analysis, Monte Carlo simulation, financial plan, sensitivity …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Aleš Kresta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava