Mgr. Simona Dalihodová

Bakalářská práce

Význam horizontálního přenosu genů v evoluci patogenních bakterií

The importance of horizontal gene transfer in the evolution of pathogenic bacteria
Anotace:
Horizontální přenos genů (HGT) je důležitým faktorem, který významně přispívá k šíření determinant antibiotické rezistence a faktorů virulence v bakteriálních populacích. Byl zaznamenán na úrovni kmenů, druhů, a dokonce i rodů bakterií. Cílem bakalářské práce je uvést HGT do souvislosti se vznikem nových kmenů patogenních druhů bakterií a jejich evolucí. Budou popsány základní mechanizmy HGT a jejich …více
Abstract:
Horizontal gene transfer (HGT) is an important factor with a major contribution to antibiotic resistance determinants and virulence factors spread in populations of bacteria. It was registered at the level of strains, species, and even genera of bacteria. The goal of this bachelor thesis is to put HGT to context with formation of new strains of pathogen bacteria species and their evolution. Basic mechanisms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Marian Varga, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta