Peter Trcka

Bakalářská práce

Vybrané generujúce procesy v časových radách

Vybrané generující procesy v časových řadách
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na vybrané generující procesy časových řad z pohledu Boxovi a Jenkinsovi metodologii, na základní vymezené pojmy týkající se této tématiky a statistických vlastností jednotlivých procesů. Jedná se primárně o lineární procesy ARMA, sezónní procesy SARMA a jejich nestacionární protějšky ARIMA a SARIMA. Její součástí je program na generování časových řad dle zadaných kritérií …více
Abstract:
Bachelor's thesis is focused on chosen time series generating processes from Box' and Jenkins' perspective, definition of basic concepts concerning this topic and particular processes' statistic characteristics. It primarily involves linear ARMA processes, seasonal SARMA processes and their transitional ARIMA and SARIMA counterparts. Its component is a programme for generating time series according …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na vybrané generujúce procesy časových radov z pohľadu Boxovej a Jenkinsovej metodológie, na základné vymedzenie pojmov týkajúcich sa tejto tematiky a štatistických vlastností jednotlivých procesov. Ide primárne o lineárne procesy ARMA, sezónne procesy SARMA a ich nestacionárne náprotivky ARIMA a SARIMA. Jej súčasťou je program na generovanie časových radov podľa zadaných …více
 

Klíčová slova

ARMA PACF ACF ARIMA Box Jenkins

Klíčová slova

PACF Box Jenkins ACF ARIMA ARMA
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: Markéta Arltová
  • Oponent: Luboš Marek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/66369

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.