Renáta Juřicová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Proces posouzení životní situace klienta pohledem sociálně ekologické perspektivy

Anotace:
Absolventská práce se zabývá významem procesu posouzení životní situace klienta z pohledu sociálně ekologické perspektivy, která vnímá životní situací člověka v souvislosti se sociálním prostředím. Tato práce předkládá základní teoretická východiska, z nichž ekologická perspektiva čerpá. Jedná se o obecnou systémovou teorii a ekologii. Rovněž čtenáře seznamuje se systémovým myšlením a nabízí určité …více
Abstract:
This graduate thesis deals with the importance of the process of assessing the client’s life situation the position of a social-ecological perspective, which perceives the human life situation on relation to the social environment. This work presents the basic theoretical basis from which the ecological perspective gathers. It is a general system theory and ecology. It also introduces the systemic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Šotolová
  • Oponent: Mgr. Daniela Ochmannová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc