Mgr. Jana Pešlová

Bakalářská práce

Pohřeb v průběhu staletí

Funeral during Centuries
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá pohřbíváním na území českých zemí od čtvrtého století až do současnosti. Historický průběh pohřbu je zpracován na základě archeologických, historických, etnologických materiálů a literárních textů. Současný pohřeb je zpracován na základě terénních výzkumů na Jemnicku a v Brně. Součástí práce je mimo historie pohřbívání a lidového pohřbu na přelomu 19. a 20. století i …více
Abstract:
This work deal of funeral from 4.th century to this times. I garther information fom history, archeology and etnology. Part of a work is about traditional funeral and about cremation in czech country. Present funeral is showing for exampls from Jemnice and Brno.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Etnologie