Bc. Martin Duchaň

Diplomová práce

Diagnostika vlastností plynu pomocí Ramanovské spektroskopie

Raman spectroscopy based diagnostic of gases
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme Ramanovské spektroskopii plynu. Měříme ramanovská spektra, ze kterých počítáme rotační teplotu molekul plynu, která je následně porovnávána s teplotou naměřenou konvenčním teploměrem.
Abstract:
In this thesis, we study the Raman spectra of gas. We measure Raman spectra and calculate the rotational temperature of gas molecules. The calculated temperature is compared with temperature measured by a conventional thermometer.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Petr Synek, Ph.D.
  • Oponent: Prof. Sander Nijdam, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta