Bc. Kateřina Illová

Bakalářská práce

Kaplanův-Meierův odhad funkce přežití

Kaplan-Meier estimate of survival function
Anotace:
Tento text obsahuje základy analýzy přežívání. Je zaměřen na funkci přežití, Kaplanův -Meierův odhad funkce přežití a speciální rysy dat analýzy přežívání. V této práci jsou také zmíněny testy k srovnání dvou a více skupin dat analýzy přežívání. Popsaná teorie je demonstrována na praktickém příkladě.
Abstract:
This text contains basics of survival analysis. It is intent on survivor function, Kaplan-Meier estimate of the survivor function, and special features of survival data. In this work are mentioned tests to compare two or more groups of survival data too. Practical example is used to demonstrate the theory.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Marie Budíková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Obecná matematika