Bc. Simona Heloňová

Diplomová práce

Kapitálová přiměřenost obchodních bank a její trendy

Capital adequacy development in the commercial banks
Anotace:
Předmětem práce je rozbor a vývoj pravidel kapitálové přiměřenosti obchodních bank. Pozornost je věnována konceptu kapitálové přiměřenosti Basel I a zejména jsou zde rozpracována nová pravidla označovaná jako Basel II. Jsou definovány tři pilíře Basel II a je popsána jejich náplň. Dále jsou v práci zmíněny pozitivní a negativní dopady nových pravidel a je proveden rozbor aktuální situace v konkrétní …více
Abstract:
The main goal of this thesis is analysis and development of the rules of capital adequacy of commercial banks. It is concerned mainly on concept of the capital adequacy Basel I and also on new rules defined and their contents are described as well. Positive and negative impacts of these new rules are also mentioned. And last but not at least there is an analysis of current situation in the specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta