Magdalena VALENTOVÁ

Bakalářská práce

Nové politické strany v ČR a SR- Věci veřejné a Sloboda a Solidarita

The new political parties in the Czech and Slovakia: Věci veřejné a Sloboda a Solidarita
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vznikem nových stran v Čechách a na Slovensku, konkrétně stranou Věci veřejné a Slobodou a Solidaritou. Cílem této práce je analyzovat vznik těchto stran, jejich vývoj a vnitřní fungování. Práce se zaměřuje na členství v těchto stranách, na pozici jejich předsedů, na stranickou programovou ideologii a na jejich populistické kroky. Hlavním tématem této práce je zjištění příčin …více
Abstract:
This Bachelor diploma thesis explores the phenomenon of the emergence of new political parties by comparing Czech political party VV and Slovak political party SaS. The aim of this study was to analyze the emergence of these parties, their development and inner workings. The work also focuses on membership in these parties, the position of the leader, the ideology of the party and populist steps towards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALENTOVÁ, Magdalena. Nové politické strany v ČR a SR- Věci veřejné a Sloboda a Solidarita. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická