Bc. Alena Vebrová

Diplomová práce

Semitské prvky v řecké mytologii a v nejstarší řecké literatuře

Semitic elements in the Greece Mythology and the older Greek Literature
Anotace:
Úkolem této práce je poukázat na působení semitského náboženského myšlení na řeckou mytologii a dokázat přítomnost některých semitských božstev v panteonu bohů starověkého Řecka. Navážu tak na svou bakalářskou diplomovou práci, jejímž předmětem bylo představit semitská božstva ve Středomoří a jejich kult. V úvodní části práce bude zmíněn stručný přehled mytologie starověkého Řecka a vysvětlen její …více
Abstract:
The aim of this work is to show how the semitic religion affected the greek mythology and to prove the presence of some deities in the Ancient Greek pantheon of gods. I would like to follow up my Bachelorʼs Thesis in which I focused on the presentation of semitic deities in the Mediterranean Basin and their cults. In the introduction I would like to sum up briefly the mythology of Ancient Greece and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta