Theses 

Preference a chování spotřebitele spojené se službami mobilních operátorů – Bc. Vendula CHOTTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Vendula CHOTTOVÁ

Diplomová práce

Preference a chování spotřebitele spojené se službami mobilních operátorů

Consumer preferences and behavior associated with the services of mobile operators

Anotace: Předložená diplomová práce je zaměřena na identifikaci preferencí a chování spotřebitelů spojených se službami mobilních operátorů, což je téma související s aktuální situací na trhu mobilních operátorů v České republice. Výstupem této práce je odhalení nejvýznamnějších rozdílů v chování a preferencích spotřebitelů v souvislosti s uvedenými službami. Tyto rozdíly byly identifikovány prostřednictvím realizace výzkumu zákazníků mobilních operátorů, který byl zaměřen především na vliv rychle se rozvíjejícího trhu mobilních operátorů na loajalitu spotřebitelů a na vliv marketingových kampaní na rozhodování spotřebitele při změně služeb nebo operátora.

Abstract: The submitted diploma thesis is focused on identifying consumer preferences and behaviour associated with the services of mobile operators, which is a topic related to the current situation on the mobile market in the Czech Republic. The outcome of this work is to reveal major differences in the behaviour and preferences of consumers in relation to those services. These differences were identified through the realization of research of mobile operator customers, which was focused primarily on the impact of the rapidly evolving mobile market to the loyalty of consumers and the impact of marketing campaigns on consumer decision when changing service provider or operator.

Klíčová slova: preference spotřebitelů, chování spotřebitele, mobilní operátoři, virtuální mobilní operátoři

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=63114 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

CHOTTOVÁ, Vendula. Preference a chování spotřebitele spojené se službami mobilních operátorů. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 03:02, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz