Bc. Vendula CHOTTOVÁ

Diplomová práce

Preference a chování spotřebitele spojené se službami mobilních operátorů

Consumer preferences and behavior associated with the services of mobile operators
Anotace:
Předložená diplomová práce je zaměřena na identifikaci preferencí a chování spotřebitelů spojených se službami mobilních operátorů, což je téma související s aktuální situací na trhu mobilních operátorů v České republice. Výstupem této práce je odhalení nejvýznamnějších rozdílů v chování a preferencích spotřebitelů v souvislosti s uvedenými službami. Tyto rozdíly byly identifikovány prostřednictvím …více
Abstract:
The submitted diploma thesis is focused on identifying consumer preferences and behaviour associated with the services of mobile operators, which is a topic related to the current situation on the mobile market in the Czech Republic. The outcome of this work is to reveal major differences in the behaviour and preferences of consumers in relation to those services. These differences were identified …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHOTTOVÁ, Vendula. Preference a chování spotřebitele spojené se službami mobilních operátorů. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management