Bc. Barbora Lišková

Bakalářská práce

Alzheimerova choroba a mikroorganismy

Alzheimer disease and microorganisms
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na shrnutí současných poznatků o infekční teorii původu Alzheimerovy choroby. Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění a je nejčastější příčinou demence ve světě. Příčina nemoci není dosud známa. Jedna z teorií je, že roli mohou hrát patogeny. V práci jsou popsány možné mechanismy rozvoje onemocnění v souvislosti s patogeny s vysokou prevalencí v populaci …více
Abstract:
The goal of this thesis is to summarize the findings about the infectious theory of the origin of Alzheimer disease. Alzheimer disease is a neurodegenerative disorder and it is the most common cause of dementia in the world. The causation of the disorder is still not known, but one of the current theories claims that pathogens may be involved. We describe possible mechanisms of development of the disease …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Buriánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Lékařská genetika a molekulární diagnostika / Lékařská genetika a molekulární diagnostika