Mgr. Petr Malach

Bakalářská práce

Vytvoření sborníku basketbalových cvičení zaměřených na obranné herní činnosti a herní kombinace pro učitele a trenéry 3. třídy

Creation of a composite book of basketball exercises for development of single player offensive skills and offensive combinations for trainers having C license
Anotace:
Anotace MALACH, P. Vytvoření sborníku basketbalových cvičení na rozvoj útočných herních činností jednotlivce a útočných kombinací pro basketbalové trenéry licence C, bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 137 s. Bakalářská práce pojednává o basketbalu se zaměřením na rozvoj útočných herních činností jednotlivce. V první části stručně popisuje jednotlivé útočné herní činnosti a útočné …více
Abstract:
Annotation MALACH, P. Creation of a composite book of basketball exercises for development of single player offensive skills and offensive combinations for trainers having C license, bachelor work. Brno: Masaryk University, 2006, 137 pages The bachelor work is dealing with basketball with a view to development of single player offensive skills. First part is briefly describing particular offensive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií