Ivan BARTOŠ

Bakalářská práce

Geografická analýza nacionalismu a euroskepticismu na Sokolovsku: Případová studie Kraslice

Geographical analysis of nationalism and euroscepticism in the Sokolovsko region: Case study Kraslice
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou euroskepticismu a nacionalismu konkrétně v Kraslicích, což je nedílnou součástí, jakožto případové studie. Zkoumá výsledky dotazníkového šetření, jež aplikuje na teoretické poznatky získané z doktrín v rámci nacionalismu a euroskepticismu. Práce se zaobírá vlivem míry národní identity v souvislosti s postojem vůči Evropské unii, dále taktéž vyšší mírou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the case of euroscepticism and nationalism, specifically in the municipality of Kraslice as a case study. It examines the results of a questionnaire survey, which are applied to theoretical findings inferred from the doctrines of nationalism and Euroscepticism. The thesis examines the relationship between the degree of national identity and the attitude towards the European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Lepič

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTOŠ, Ivan. Geografická analýza nacionalismu a euroskepticismu na Sokolovsku: Případová studie Kraslice. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/