Bc. Václav Křiklán

Diplomová práce

Gender Differences as Reflected by the Functional Sentence Perspective of the Registers of the News and Academic Prose

Gender Differences as Reflected by the Functional Sentence Perspective of the Registers of the News and Academic Prose
Anotace:
V této práci je využita funkční perspektiva větná k nalezení rozdílů v textech napsaných ženskými autory a autory mužskými. K dosažení tohoto cíle bylo vybráno deset akademických společně s deseti novinovými články. Obě skupiny obsahují pět článků napsaných ženskými autory a pět článků napsaných mužskými autory. Prvních patnáct finitních klauzí v každém článku bylo podrobeno cílené analýze na několik …více
Abstract:
In the present thesis, the theory of functional sentence perspective is used to determine whether there are any differences between texts written by female authors and texts written by male authors. To reach this goal ten academic articles and ten news articles were chosen. In each group of articles, five articles were written by a female author, the other five by a female author. First fifteen finite …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Martin Drápela, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta