Bc. Dávid WESZTER

Diplomová práce

Model spolupráce různých evolučních algoritmů

Model of various cooperating evolutionary algorithms
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována evolučním algoritmům a jejich paralelním modelům. V rámci práce je navrženo několik variant. Všechny tyto algoritmy byly testovány na sbírce úloh CEC14 a následně byly vyhodnoceny. Do modelu v rámci této práce bylo použito na základě experimentu pět různých evolučních algoritmů, které byly následně implementovány ve třech různých paralelních modelech. V rámci experimentu …více
Abstract:
This master thesis is devoted to evolutionary algorithms and their parallel models. Several variants are proposed. All of these algorithms were tested on a collection of tasks CEC14 and then evaluated. Five different evolutionary algorithms were applied to the model in this experiment, which were subsequently implemented in three different parallel models. Several different settings of one of the parallel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Petr Bujok, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WESZTER, Dávid. Model spolupráce různých evolučních algoritmů. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy