Bc. Dávid WESZTER

Master's thesis

Model spolupráce různých evolučních algoritmů

Model of various cooperating evolutionary algorithms
Abstract:
Tato diplomová práce je věnována evolučním algoritmům a jejich paralelním modelům. V rámci práce je navrženo několik variant. Všechny tyto algoritmy byly testovány na sbírce úloh CEC14 a následně byly vyhodnoceny. Do modelu v rámci této práce bylo použito na základě experimentu pět různých evolučních algoritmů, které byly následně implementovány ve třech různých paralelních modelech. V rámci experimentu …more
Abstract:
This master thesis is devoted to evolutionary algorithms and their parallel models. Several variants are proposed. All of these algorithms were tested on a collection of tasks CEC14 and then evaluated. Five different evolutionary algorithms were applied to the model in this experiment, which were subsequently implemented in three different parallel models. Several different settings of one of the parallel …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 8. 2018
  • Supervisor: RNDr. Petr Bujok, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

WESZTER, Dávid. Model spolupráce různých evolučních algoritmů. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta