Bc. Martin Maryško

Bakalářská práce

Interní audit, proč vznikl, jeho hlavní úloha a další vývoj

Internal audit, why originated, his main role and further development
Anotace:
Bakalářská práce „Interní audit, proč vznikl, jeho hlavní úloha a další vývoj” zhodnocuje provedení interního auditu ve společnosti Trezor test s r.o. Na základě literární rešerše je cílem této bakalářské práce provedení interního auditu ve zkušební laboratoři, který ověří konkrétní aktivity zkušební laboratoře, prověří efektivnost systému managementu, získá informace pro jeho zlepšování a nabídne …více
Abstract:
Bachelor thesis "Internal audit, why was it created, its major objective and further development" assesses the internal audit in company Trezor test Ltd. Based on a literature review, the objective of this thesis is the internal audit testing laboratory to verify the specific activity, test laboratory will examine the effectiveness of the management system, obtains information for its improvement and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2015
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Dlasková
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance