Mgr. Michal Stránský, Ph.D.

Disertační práce

Kdy brát etiku vážně: Persuasivní etika jako odpověď na otázku „A k čemu?“

Taking ethics seriously: Persuasive ethics as the answer to the question "What for?"
Anotace:
Dizertační práce připouští legitimitu otázky „a k čemu je vlastně morální filosofie dobrá?“ a zaměřuje se na stanovení kritérií, za kterých lze etiku považovat za užitečnou v ekonomickém slova smyslu. Zkoumá perspektivy třech projektů morální filosofie, jak je stanovuje Sam Harris – etiku deskriptivní, normativní a persuasivní. Dospívá k závěru, že pouze persuasivní etika naplňuje kritéria pokládané …více
Abstract:
The thesis permits an acceptance of the question “what is moral philosophy good for?” and aims to specify criteria of economical utility of the discipline. Research is based on Sam Harris’ three projects of moral philosophy – descriptive, normative and persuasive. In conclusion, only persuasive ethics seems to meet given criteria. This discipline is further specified as the project with ambition to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
  • Oponent: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr., doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filozofie (čtyřleté) / Filozofie