Mgr. Michal Stránský, Ph.D.

Doctoral thesis

Kdy brát etiku vážně: Persuasivní etika jako odpověď na otázku „A k čemu?“

Taking ethics seriously: Persuasive ethics as the answer to the question "What for?"
Abstract:
Dizertační práce připouští legitimitu otázky „a k čemu je vlastně morální filosofie dobrá?“ a zaměřuje se na stanovení kritérií, za kterých lze etiku považovat za užitečnou v ekonomickém slova smyslu. Zkoumá perspektivy třech projektů morální filosofie, jak je stanovuje Sam Harris – etiku deskriptivní, normativní a persuasivní. Dospívá k závěru, že pouze persuasivní etika naplňuje kritéria pokládané …more
Abstract:
The thesis permits an acceptance of the question “what is moral philosophy good for?” and aims to specify criteria of economical utility of the discipline. Research is based on Sam Harris’ three projects of moral philosophy – descriptive, normative and persuasive. In conclusion, only persuasive ethics seems to meet given criteria. This discipline is further specified as the project with ambition to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 2. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
  • Reader: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr., doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / field:
Philosophy (4-years) / Philosophy

Theses on a related topic