Theses 

Kdy brát etiku vážně: Persuasivní etika jako odpověď na otázku „A k čemu?“ – Mgr. Michal Stránský, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filozofie (čtyřleté) / Filozofie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Michal Stránský, Ph.D.

Disertační práce

Kdy brát etiku vážně: Persuasivní etika jako odpověď na otázku „A k čemu?“

Taking ethics seriously: Persuasive ethics as the answer to the question "What for?"

Anotace: Dizertační práce připouští legitimitu otázky „a k čemu je vlastně morální filosofie dobrá?“ a zaměřuje se na stanovení kritérií, za kterých lze etiku považovat za užitečnou v ekonomickém slova smyslu. Zkoumá perspektivy třech projektů morální filosofie, jak je stanovuje Sam Harris – etiku deskriptivní, normativní a persuasivní. Dospívá k závěru, že pouze persuasivní etika naplňuje kritéria pokládané otázky. Tato disciplína je dále tematizována jako projekt, který reflektuje uplatňování nějaké morální praxe institucemi. Záměr a metody persuasivní etiky jsou ilustrovány na rozboru fenoménu morální sensitivity.

Abstract: The thesis permits an acceptance of the question “what is moral philosophy good for?” and aims to specify criteria of economical utility of the discipline. Research is based on Sam Harris’ three projects of moral philosophy – descriptive, normative and persuasive. In conclusion, only persuasive ethics seems to meet given criteria. This discipline is further specified as the project with ambition to reflect the implementation of moral practice by institutions. Purpose and methods of persuasive ethics are demonstrated on phenomenon of moral sensitivity.

Klíčová slova: Morálka, etika, dobro, deskriptivní etika, normativní etika, persuasivní etika, morální sensitivita, morální racionalita, kognitivní rámování, Sam Harris, Jonathan Haidt, Darcia Narvaez, Douglas Walton, morality, ethics, good, descriptive ethics, normative ethics, persuasive ethics, moral sensitivity, moral rationality, cognitive framing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
  • Oponent: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr., doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz