Petra LEVOROVÁ

Diplomová práce

Zahájení řízení dle o. s. ř. i zákona o zvláštních řízeních soudních

The initiation of the proceeding according to the Civil Procedure Code and the law on special judicial proceeding
Anotace:
Cílem této práce je osvětlit základní pilíře civilního procesu a samozřejmě problematiku zahájení řízení. Zpočátku jsem čerpala z publikací pojednávajících o historii civilního práva procesního. Snažila jsem se vyzdvihnout nejdůležitější mezníky naší právní historie. Další kapitola srovnává vlastnosti sporných a nesporných řízení. V tématu kapitoly týkající se zahájení řízení dle občanského soudního …více
Abstract:
The goal of this dissertation is to explain the fundamental pillars of the civil procedure and the problematic of the initiation of the proceedings. At first I used sources which discussed the history of the civil law procedure. I tried to point out the most important moments of the history of our law system. Next chapture compare characteristics between contentious and non- contentious proceedings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Miloslav Ungr

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEVOROVÁ, Petra. Zahájení řízení dle o. s. ř. i zákona o zvláštních řízeních soudních. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/