BcA. Karolína JEŘÁBKOVÁ

Master's thesis

Kávový set

Coffee set
Abstract:
Má diplomová práce pojednává o kávovém setu, který je vyroben primárně z porcelánu a je určen pro přípravu filtrované kávy. Tento set je navržen tak, aby co nejvíce usnadnil přípravu kávy, ať už doma nebo v práci a zároveň mohl být i zajímavým objektem v interiéru. Set se skládá ze tří hlavních částí, konvice s víčkem, dripperu a odměřovacího kalíšku na vodu. Součástí setu jsou i dva hrnečky, plastový …more
Abstract:
My diploma thesis is focused on a coffee set, which is made primarily of porcelain and is intended for the preparation of filtered coffee. This set is designed to make coffee preparation as simple as possible, whether at home or at work, and at the same time to represent an interesting object in the interior. The set consists of three main parts, a coffee pot with a lid, a dripper and a measuring cup …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MgA. Antonín Tomášek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JEŘÁBKOVÁ, Karolína. Kávový set. Ústí nad Labem, 2021. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Art and Design

Master programme / field:
Fine Art / Design - Ceramic Design

Theses on a related topic